top of page
Beyaz duvarlar

ETİK İLKELERİMİZ

Etik kararlar herkesin çıkarlarının korunmasını sağlar

Tarafsızlık

   

DORE YAPI, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında milliyet, din, dil, ırk, cinsiyet ve toplumsal statü gibi farklılıkları gözetmez, ön yargılı davranışlardan kaçınır.

 

 

Dürüstlük

     

DORE YAPI, tüm ilişkilerinde adalet ve dürüstlük ilkesini gözetir. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları geçerli kılar.

 

 

Güvenilirlik

     

DORE YAPI, iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği bütün ilişkilerde karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık ve anlaşılır iletişim kurar ve taahütlerini eksiksiz yerine getirir.

 

 

Şeffaflık

   

DORE YAPI, tüm ilişkilerinde aksine hüküm bulunmadıkça şeffaflık ilkesine bağlı kalmakta ve aynı tavrı ilişki içerisinde olduğu taraflardan da beklemektedir.

 

 

Toplumsal Fayda ve Çevreye Saygı

     

DORE YAPI, sürdürülebilir gelişme için yenilikçi yapılar kadar sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez olduğunu bilir.

 

 

Bilgi Güvenliği

     

DORE YAPI, şirkete ve iş ortaklarına ait iç bilgilerin suistimalinin önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Şirket içerisinde etik davranış kültürünü teşvik etmek, rol model oluşturmak, iş etiğinin önemini vurgulamak ve aykırı hususlar konusunda aksiyon almak DORE YAPI üst yönetiminin sorumluluğundadır.

 

 

İş etiği ilkelerine uyum sürekli yaşayan bir süreç olup, çalışanların belirli bir mantığa dayanarak bilinçli kararlar almasını ve bu kararların DORE YAPI’nın kurumsal değerlerine, etik kültürüne ve tüm iç politika/prosedürlerine uygun olmasını gerektirir.

 

DORE YAPI çalışanlarının tamamı bu alanlarda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.

bottom of page